Homeopatska edukacija

 

ŽELITE POSTATI HOMEOPAT?

 Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme...

video u prilogu https://www.youtube.com/watch?v=TlE6jWx1otE

 U tijeku je upis u našu drugu generaciju studija klasične homeopatije, a školovanje započinje na jesen 2020. godine!

 Pridružite se Homeopatskom edukacijskom centru Hrvatske udruge homepata!

Hrvatska udruga homeopata (HUH) osnovala je Homeopatski edukacijski centar (HEC), s ciljem pružanja adekvatne edukacije novim homeopatima. 
  
Zašto upisati školovanje u HEC-u? Zato što na našoj školi predaju raznovrsni predavači, vrhunski homeopati praktičari, što znači da podučavaju kako teoriju, tako i preko primjera iz vlastite prakse. Kurikulum je pažljivo osmišljen slijedeći zahtjevni homeopatski edukacijski sustav Njemačke. U našoj školi inzistiramo na dvosmjernoj komunikaciji, što znači da potičemo naše studente da se aktivno uključuju u diskusije na samim predavanjima, ali tu smo im kao podrška i mentori i izvan samih predavanja, oni znaju da nam se uvijek mogu obratiti sa svojim pitanjima. Osnivač HEC-a, Hrvatska udruga homeopata, uspješno djeluje više od 20 godina, a također je i članica Europskog stredišnjeg vijeća homeopata (European Central Council of Homeopaths, ECCH). HEC poštuje preporuke ECCH o edukaciji, što osigurava visoku kvalitetu homeopatske edukacije. 
  
Školovanje u HEC-u traje tri (3) godine i sastoji se od trideset (30) edukacijskih jedinica, a svaka jedinica obuhvaća dva (2) dana predavanja i vježbi (vikend). Na kraju se polaže završni ispit. 
Ukoliko nisu medicinske struke, polaznici HEC-a trebaju završiti medicinsko obrazovanje (ili odslušati 200 sati medicinskih predavanja) i imati certifikat o položenom ispitu iz medicinskih predmeta za terapeute. 
Po završetku HEC-a i položenih ispita polaznici će dobiti Certifikat HEC-a, a Hrvatska udruga homeopata (HUH) im nudi mogućnost upisa u Registar homeopata pri Hrvatskoj udruzi homeopata, a bez dodatnih ispita.

 

Organizacijom rada HEC-a upravlja Odbor HEC-a i HUH-a. 
Voditelj Odbora: Ivan Šimetin, homeopat; Članovi Odbora: Đurđica Dragčević, homeopat; 
Ljiljana Kelihar (tajnica), homeopat, Zoran Fiolić, homeopat, Gordana Šarotar, homeopat. 
  

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA I NAČIN PLAĆANJA:   
 

Upisnina (učlanjenje u HEC HUH-a), (jednokratno) -500 kn 
Godišnja članarina u HEC-u:  9.900 kuna  x 3 -29.700 kn 
Završni ispit - 990 kn
Sveukupno - 31.190 kn
  
Mogućnosti plaćanja za iznos od 29.700 kn: 
-  jednokratno 
-  u tri godišnje rate (3 x 9.900kn) ili  
-  u mjesečnim ratama (30 x 990kn) 
Mjesečne rate treba uplatiti najkasnije 8 (osam) dana prije edukativne jedinice, a što osigurava pristup predavanju. 
  
Pristup završnom ispitu moguć je ako su uplaćeni troškovi ispita, najkasnije 8 (osam) dana prije ispita. 
Certifikat o završenom školovanju moguće je dobiti samo ako su uplaćeni sveukupni navedeni troškovi školovanja. 
  
PRIJAVE: 

Putem Prijavnice za upis, uz uplatu  500 kuna na žiro-račun Hrvatske udruge homeopata.
Svrha: učlanjenje u HEC HUH-a, upisati i svoj OIB.  

UPLATE:

Na žiro-račun HUH-a, HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Ulica baruna Trenka 4, 10000 Zagreb;  IBAN:  HR2824840081101195934;  obvezno s naznakom za što se vrši uplata, 
npr:  Mjesečna članarina HEC-a HUH-a.  Obvezno upišite i svoj OIB.  

MJESTO ODRŽAVANJA PREDAVANJA:

Zagreb (o točnoj adresi obavijestiti ćemo vas naknadno) 
 
RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE: 
  
Subota  09:00 - 17:30

Nedjelja: 09:00 - 16:00 

Za vrijeme satnice oba dana predviđene su i kraće pauze kao i duža pauza za ručak.
LITERATURA: 


•          Dr Samuel Hahnemann: Organon umijeća iscjeljivanja (200 kn) 
•          Dr Roger Morrison: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Materija medica (240 kn) 
•          Jelena Đurić, Mara Radović, Nebojša Jakovljević: ARSCURA-Pregled simptoma i homeopatskih pripravaka (Repertorij) - 1.150 kuna 
•          Tekstovi predavanja redovne nastave (handout) polaznici dobivaju na predavanjima. 
  
KONTAKT: 


Ivan Šimetin, voditelj Centra (predsjednik HUH-a), mob: 098/232-473 
Ljiljana Kelihar, tajnica Centra, mob: 091/1739-687  
  


NAŠI PARTNERI:
www.calendula.hr 
majakurtovic.com 
homeopalm.hr

PREDVIĐENI DATUMI ODRŽAVANJA EDUKACIJE 2020/2021
  
12-13. 09. 2020. 
17-18. 10. 2020. 
14-15. 11. 2020. 
12-13. 12. 2020. 
16-17. 01. 2021. 
13-14. 02. 2021. 
13-14. 03. 2021. 
17-18. 04. 2021. 
15-16. 05. 2021. 
12-13. 06. 2021.

EDUKACIJA HUH

  


MEDICINA ZA HOMEOPATE

Od jeseni 2020 organiziramo medicinska predavanja za homeopate koji su završili školovanje na Homeopatskom edukacijskom centru Hrvatske udruge homeopata. Na predavanja su pozvani i svi ostali homeopati,više u prilogu.

 

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top