Seminari i događanja izvan Hrvatske

Udruženje za klasičnu homeopatiju ''Hahnemann'' iz Novog Sada organizira seminar sa Dr Mahesh Gandhijem u Sremski Karlovci, Srbija  od 21-23.ožujka 2014. god. Više o seminaru možete pročitati ovdje.

 

Seminari

Poziv na homeopatski seminar

"HOMEOPATSKI TRETMAN ALERGIJSKIH TEGOBA"

koji će se održati 15-16. ožujka 2014. u Zagrebu,

Pozivamo sve zainteresirane, homeopate, homeopate-liječnike, liječnike specijaliste, te sve one kojima bi to bio prvi susret sa homeopatijom da nam se s radošću pridruže.

Predavači:   dr.med. Enver Beriša

                  Ivan Šimetin predsjednik HHS-a i homeopat

                  Renata Armanda, dipl.ing.biotehnologije-nutricionista

Cijena seminara je 600.- kuna (za članove Huh-a 500.- kuna)

Cijena za sva 4 seminara je 2000.- kuna (za članove Huh-a 1800.- kuna)

Prijave za seminar do 10. ožujka 2014.

Za sve dodatne informacije, predbilježbe, potvrde i upite molim kontaktirati Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na 098/232 473

Ostali seminari:

12. i 13. travnja 2014. Tema: Astma

17. i 18. svibanj 2014. Tema: Gastro-intestinalne bolesti

14. i 15. lipanj 2014. Tema: Ginekološke bolesti

PROGRAM DVODNEVNOG SEMINARA HOMEOPATIJE

SUBOTA od 9:30 do 13:00 predavač dr.med. Enver Beriša

-          upoznavanje sa pristupom i principima alergijskih tegoba

-          razlučivanje simptoma

-          simptomatske remedije

-          mijazmi

-          bazične remedije

               od 15:00 nastavak seminara i završetak predavanja

               od 16:30 do 18:00 predavač Ivan Šimetin predsjednik HUH-a i homeopat

NEDJELJA od 9:00 do 10:00 ponavljanje seminara i završetak simptomatskih remedija i bazične terapije.

                u 10: 30 predavač Renata Armanda, dipl.ing.biotehnologije-nutricionista

-          nutricionističko savjetovanje pri tretiranju alergijskih tegoba

-          fitoterapijski suport homeopatskom tretmanu

-          kuhinja pri alergiji

Prezentacija HOMEOLABA

Završna riječ: Ivan Šimetin predsjednik HHS-a i homeopat Poziv na homeopatski seminar

„LIJEČENJE POST-TRAUMATIČNOG SINDROMA“


05.04. – 06.04.2014. u Zagrebu
u prostorijama HUB-a, Zrinjevac 6, 10000 Zagreb


Drage homeopatkinje, dragi homeopati!
Dragi prijatelji homeopatije!


Čast nam je pozvati Vas na dvodnevni seminar „LIJEČENJE POST-TRAUMATIČNOG SINDROMA“ kao
dio humanitarnog projekta HBG-H u suradnji s „Homeopaths without borders (HWB) – Nizozemska“.


Predavači:
Ien Brethouwer
Prakticira homeopatiju u svojoj klinici u Nizozemskoj već 28 godina. O sebi kaže, da je
„homeo-psihoterapist“, jer je diplomirala i psihologiju.
Od 2000. sudjeluje u radu HWB-Nizozemska gdje je predsjednica već 10 godina. Isto tako
je bila predsjednica u krovnoj organizaciji Homeopaths World Wide. Radila je kao

koordinator na projektima npr. u Georgiji, u Kavkazu, ali i u Tuzli/BIH.
Njezin cilj je dijeliti znanje i pružati pomoć ljudima koji pate od PTSS-a diljem svijeta.

Dr. Wouter W. van der Schaar
Dr. medicine psiholog i psihoterapeut, sa specijalizacijom „psiho-traumatolog“. Radio je u
više zemalja kao npr. BIH, Georgija, Indonezija, Afrika,...
U Nizozemskoj je član organizacije „PTSS“, koja pomaže ljudima nakon raznoraznih
incidenat
a.

 


Program:
05.04.2014.
10.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00
Post-traumatični sindrom – Homeopatski i psihički pristup
Psihološki sažetak PTSP-a
Prezentacija slučaja oboljelih od PTSP u ratnim područjima, ali i oboljelih od PTSP iz drugih razloga
06.04.2014.
10.00 – 13.00
Prezentacija slučaja oboljelih od PTSP u ratnim područjima, ali i oboljelih od PTSP iz drugih razloga,
prezentirano sa strane HBG-H uz superviziju HWB-NL
Kotizacija:  300,- kn
  za članove HBG-H 200,- kn
  uplate izvršite na IBAN HR0624020061100644564 kod Erste banka d.d.
  u cijeni je uključeno piće i zagrizi
Bodovanje:  15 bodova (odobreno od Registracijskog odbora HUH-a)


Molimo za prijave što ranije, ali najkasnije do 28.03.2014., radi organizacije

 


 

Seminar i Webinar s dr. Dineshom Chauhanom

Sve koji su propustili priliku za učenje s dr.Dineshom Chauhanom a i za one koji ga ponovno žele čuti i vidjeti, obavještavamo da smo dogovorili  slijedeći seminar i webinar.

  

Webinar - 25.05.2014 od 09.30 - 13.30 – „Djeca s poremećajima ponašanja i nemogućnošću verbalnog izražavanja “ - Zagreb

Seminar –19., 20. i 21. 9. 2014. – „Svjedočenje slučaja - nastavak putovanja“- Zagreb

Detaljnije informacije ćete dobiti na vrijeme.


 


 

Informacije o školovanjima

Informacije o školovanjima

Kongresi

Drage kolegice i kolege homeopati,
 
dana 7. i 8. lipnja (juna) 2014. u Zagrebu će se održati 4. Kongres Hrvatskog homeopatskog saveza.
 
Planirana su stručna homeopatska predavanja o novostima u homeopatskoj praksi, zaboravljenim homeopatskim znanjima koja bi nam mogla koristiti i danas, uspješno rješenim slučajevima, humanitarnom homeopatskom radu.
 
Svi ste pozvani da nam se pridružite kao predavač sa svojim radom koji možete prijaviti do 30. ožujka (marta) 2014. ili kao slušač.
 
Ove godine ćemo  po prvi put imati i znanstveni rad o homeopatiji koji će prezentirati dr sci Đurđica Dragčević što je, koliko je meni poznato prvi znanstveni rad na ovim prostorima od 1830. godine kada je Josip pl Zlatarević napisao doktorsku dizertaciju o genius morbi (karakter bolesti) što je ideja S. Hahnemana.
 
Cijena je 400.- kuna za oba dana (oko 50€). Članovi udruga članica Hrvatskog homeopatskog saveza imaju popust i za njih je cijena 300.- kuna za oba dana.
 
S poštovanjem,
Ivan Šimetin
Predsjednik HHS-a

Standardi edukacije

Usporedo s porastom korištenja raznih CAM (komplementarna i alternativna medicina) terapija širom svijeta, u porastu su i različiti oblici CAM zanimanja.

Kako bi se omogućila sloboda pacijentima da odaberu način zdravstvene skrbi a istovremeno zajamčila njihova sigurnost, poduzete su mnogobrojne aktivnosti da bi se ustanovili standardi edukacije i educirali kompetentni profesionalci.

U cijeloj Europi nije regulirano što to znači biti kompetentan homeopat i u većini zemalja homeopati su samoregulirani.

Također ne postoje poznati nacionalni standardi edukacije. Samim time razvoj ovog zanimanja je djelomično zasnovan na vlastitoj sposobnosti samih homeopata da standardiziraju poduku za praktičare.

EU radi na harmoniziranju zdravstvene skrbi i ostalih viših edukacijskih standarda u više zemalja članica nastojeći time osigurati građanima slobodu da naprave odabir i budu sigurni u istom.

Uloženi su napori da se opišu svojstva kurikuluma za homeopatsku edukaciju i ustanove osnovni standardi.

Smjernice za edukaciju homeopata prema ECCH iz 2000.godine sastoje se od nekoliko razrađenih područja:

1. PRINCIPI HOMEOPATIJE

Da bi netko postao kompetentan homeopat nužno je razumjeti osnovne principe i koncepte homeopatije. Povratiti zdravlje pacijentu može se jedino poznavajući osnovne principe zdravlja i bolesti.

Cilj je osigurati studentima struktuirane mogućnosti učenja tako da razviju duboku percepciju i kritičko razumijevanje principa i teorije, kao i tekuću evoluciju ideja.Omogućiti studentima da razumiju posebnost homeopatskog koncepta zdravlja i bolesti naspram alopatskog koncepta i ostalih koncepata zdravstvene skrbi.

Područja učenja:

- Osnovni pojmovi: koncept zdravlja, bolesti i ozdravljenje , koncept prijemčivosti i pobuđujućeg uzroka, koncept vitalne sile, tretiranje prema zakonu sličnosti, definicija osnovnih homeopatskih termina.

- Simptomi i znakovi: čudni, rijetki neobični simptomi (SRP), kompletni simptomi, obični i neuobičajeni simptomi,patognomični simptomi, hijerarhija simptoma, kritička evaluacija klasifikacije simptoma kroz povijest homeopatije.

- Klasifikacija bolesti: kritička evaluacija kroz povijest, Hahnemanova klasifikacija, prirodna i umjetna bolest, akutna i kronična bolest, teorija mijazama po Hahnemanu i ostalima.

-Teorija vođenja slučaja: uzimanje slučaja

2. POVIJEST I RAZVOJ HOMEOPATIJE

Da bi razumjeli homeopatiju i razvijali je dalje nužno je razumjeti Hahnemanove teorije, kao i njegovih nasljednika, u kontekstu povijesti medicine. Omogućiti studentima razumijevanje povijesne podloge i razvoja homeopatskih principa od davnine, s naglaskom na Hahnemanovim zapisima, kao i pisanjem svih važnih autora do današnjeg vremena.

Područja učenja: opći pregled povijesti medicine s pogledom na razvoj homeopatije, empirizam i racionalizam, vitalizam, animizam, mesmerizam i njihove suprotnosti, Hahneman u svom vremenu, razvoj i širenje homeopatije, važni doprinosi homeopatiji u povijesnom kontekstu, uloga homeopatije u povijesti medicine do današnjeg dana, povijest sistema klasifikacije što se tiče konstitucije i bolesti.

3. HOMEOPATSKA FARMAKOLOGIJA

Kako bi razumjeli ljekoviti potencijal homeopatskih remedija nužno je imati dobro znanje i cijeniti izvore i metode njihovog pripravljanja.

Cilj je omogućiti studentima znanje o postojećim i mogućim supstancama za korištenje u homeopatiji, kao i znanje o procesu i dinamici pripravljanja remedija, različitim farmakopejama i taksonomiji.

Područja učenja:

- Izvori homeopatskih remedija: elementi, minerali, impoderabilije, biljke, životinje, nozode, sarkode, sintetički materijal, ostalo

- Nomenklatura - pripravljanje (matična tinktura, matična trituracija), potenciranje (trituracija,dilucija, sukusija, c-potencija, d-potencija, q-potencija, povijest pripremanja, Hahnemanove i ostale metode potenciranja)

- Pripravljanje remedija (tekućine, prah, tablete, globule raznih veličina, ostalo)

4. HOMEOPATSKA MATERIA MEDICA

200 godina homeopatije proizvelo je bogatstvo homeopatskih dokazivanja i materia medice. Ovo bogatstvo zaslužuje duboki i kritički pristup.

Intenzivno proučavanje originalnog homeopatskog dokazivanja je osnova učenja svake remedije. Toksikologija i kliničko iskustvo je drugi važan izvor homeopatskih informacija.

Cilj je osposobiti studente da razviju duboko razumijevanje o tome što je iscjeljujuće u određenoj remediji, razviti vještinu da uspješno razlikuje iscjeljujuću snagu jedne remedije u usporedbi sa drugom, osvijestiti da postojeća materia medica stalno napreduje te potaknuti studente da uspješno i kritično koriste postojeće izvore materijala za proučavanje.

Područja učenja:

-       supstance - izvori, toksikologija, patogeneza, farmakologija, nomenklatura

-       homeopatska dokazivanja

-       klinički dokazani simptomi

-       rubrike repertorija

-       etiologija

-       različiti pristup simptomatologiji (mentalno / emocionalno / fizički, opće / pojedinačno, pridruženi simptomi, obično, karakteristično,"SRP", totalitet simptoma, simptomi mijazmatskog utjecaja, afinitet prema organima, patognomični simptomi)

-       klasifikacija prema mijazmima

-       ostali pristupi (konstitucijski tip, esencija, srž elementa, centralna deluzija, centralni poremećaj, razvojni stadiji remedija kroz sliku u zdravlju do duboke patologije)

-       klinička primjena

-       odnosi među lijekovima

-       komparativna materia medica

-       izliječeni slučajevi

5. ISTRAŽIVANJA

Za razvoj homeopatije kao empirijske znanosti jasna je poveznica između znanja stečenog kroz dokazivanja i finalne primjene u kliničkoj praksi.

Istraživanja pružaju mogućnost dijaloga između homeopatske zajednice i šire znanstvene zajednice.

Cilj je razviti vještine kod studenta da razumiju, sudjeluju i kritički evaluiraju istraživanja i metode sa posebnim osvrtom na razvoj homeopatije i razvoj istraživačkog stava kroz vlastitu praksu.

6. METODOLOGIJA PRAKSE

Praktična metodologija je kada student nauči kako sintetizirati teoretski dio homeopatije (filozofiju i materiju medicu) i biti sposoban to primijeniti u tretiranju pacijenata.

Cilj je omogućiti studentima razvoj kognitivnih i praktičnih vještina da shvate jasno pacijenta, snime i analiziraju relevantne informacije te ih iskoriste uspješno u donošenju odluke i propisivanju.

Područja učenja:

- zabilješke o osobnim podacima

- zabilješke o povijesti slučaja

- analiza slučaja

- repertorizacija

- propisivanje (preskripcija)

- kontrola

- analiza i drugo propisivanje

7. KLINIČKA PODUKA (PRAKSA)

Dobro utemeljena institucija koja podučava treba imati primjerenu kliniku za studente ili slično mjesto na kojem studenti mogu biti praćeni od inicijalnih konzultacija u kojima su samo promatrači do samostalnog uzimanja slučaja. Optimalan način učenja je s prisutnim supervizorom. Iscrpna klinička poduka je bitan uvjet za educiranje homeopata.

8. ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA

Kroz znanje ovih medicinskih grana omogućava se homeopatu da razlikuje pato-gnomične od individualnih simptoma, kao i da komunicira i surađuje s ostalim stručnjacima iz područja zdravstvene skrbi.

Strogo se preporuča integracija ovih medicinskih znanosti uz učenje homeopatije. Ukoliko homeopatska institucija za školovanje odluči ne integrirati ove predmete u svoj plan edukacije, onda je važno da studenti imaju već usvojeno znanje ili ga stječu paralelno sa svojim studiranjem homeopatije.

9. SVJESNOST O ZDRAVLJU PACIJENTA

Cilj homeopatskog tretmana je poboljšanje zdravlja. Kada se zdravlje poboljša često postoji potreba za istraživanjem i ustanovljavanjem primjerenih promjena u načinu života kako bi se podržao smjer prema izlječenju.

Studenti uče kako da objasne prepreke izlječenju poštujući pacijentove stavove i pravo ne odluku u vezi svojih životnih stilova.

Potrebno je omogućiti studentima da na nježan i neprosuđujući način istraže i osvijeste pacijentu prepreke izlječenju te ga potaknu na veću zdravstvenu kompetenciju.

10. VOĐENJE PRAKSE

Vještine vođenja prakse povećavaju učinkovitost homeopata, stoga homeopatska edukacija uključuje osnove poslovanja i vođenja prakse,kao i relevantne informacije vezane za legislativu u vlastitoj državi.

11.OSOBNI RAZVOJ PRAKTIČARA

Zadatak homeopata je da poboljša zdravlje pacijenta na brz, nježan i trajan način. Kako bi to mogao, praktičar treba održavati proces stalnog osobnog razvoja da bi bolje razumio sebe i ljudsku psihu općenito.

Terapeutski proces je stimulativan za pacijenta ali također može biti stimulativan za terapeuta, stoga je važno da prepoznaju i upravljaju svojim emocijama, predrasudama i sklonostima i ne pomiješaju ih s pacijentovima.

Kroz održavanje stalnog osobnog razvoja homeopat može bolje pomoći procesu iscjeljenja kod druge osobe.

12. ETIKA U PRAKSI ZDRAVSTVENE SKRBI

Etičke vrijednosti su uključene u sva područja zdravstvene skrbi, stoga se razvoj etičkih vrijednosti provlači kroz cijeli studij homeopatije reflektirajući se u svakodnevnoj praksi.

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top