Homeopatska edukacija

 

ŽELITE POSTATI HOMEOPAT?

 Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme...

JOŠ VIŠE INFORMACIJA NA STRANICI

https://homeoeducentar.wixsite.com/homeopatija

 

Hrvatska udruga homeopata (HUH) osnovala je Homeopatski edukacijski centar (HEC) za edukaciju novih homeopata.

Zašto upisati školovanje u HEC-u ?

Raznovrsni predavači – vrhunski homeopati;

HEC slijedi zahtjevni homeopatski edukacijski sustav Njemačke;

Osnivač HEC-a, Hrvatska udruga homeopata (HUH), djeluje više od dvadeset godina; 

Hrvatska udruga homeopata (HUH) je članica Europskog središnjeg vijeća homeopata (European Central Council of Homeopaths, ECCH). HEC poštuje preporuke ECCH o edukaciji, stoga osigurava visoku kvalitetu homeopatske edukacije.

Školovanje u HEC-u traje tri (3) godine i sastoji se od trideset (30) edukacijskih jedinica, a svaka jedinica obuhvaća dva (2) dana predavanja i vježbi (vikend). Na kraju se polaže završni ispit.

Polaznici HEC-a trebaju završiti medicinsko obrazovanje (ili odslušati 200 sati medicinskih predavanja) i imati certifikat o položenom ispitu iz medicinskih predmeta za terapeute.

Po završetku HEC-a i položenih ispita polaznici će dobiti Svjedodžbu HEC-a.

Po završetku HEC-a Hrvatska udruga homeopata (HUH) nudi mogućnost upisa u Registar homeopata pri Hrvatskoj udruzi homeopata, a bez dodatnih ispita.

Organizacijom rada HEC-a upravlja Odbor HEC-a HUH-a.

Voditelj Odbora: Ivan Šimetin, homeopat; Članovi Odbora: Đurđica Dragčević, homeopat;

Ljiljana Kelihar (tajnica), homeopat i Zoran Fiolić, homeopat.

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA U HEC-u

Upisnina (učlanjenje u HEC HUH-a), (jednokratno) -500 kn 
Godišnja članarina u HEC-u:  9.900 kuna  x 3 -29.700 kn 
Završni ispit - 990 kn
Sveukupno - 31.190 kn
  
Iznos od 29.700 kuna se može platiti:
-  jednokratno ili
-  u tri godišnje rate (3 x 9.900kn) ili  
-  u mjesečnim ratama (30 x 990kn) 


Mjesečne rate treba uplatiti najkasnije 8 (osam) dana prije edukativne jedinice, a što osigurava pristup predavanju. 
  
Pristup završnom ispitu moguć je ako su uplaćeni troškovi ispita, najkasnije 8 (osam) dana prije ispita. 
Certifikat o završenom školovanju moguće je dobiti samo ako su uplaćeni sveukupni navedeni troškovi školovanja. 

PRIJAVE:  putem Prijavnice za upis, uz uplatu  500 kuna na žiro-račun Hrvatske udruge homeopata

Svrha: upisnina, upisati i svoj OIB. 

UPLATE: na žiro-račun HUH-a, HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Ulica baruna Trenka 4, 10000 Zagreb;  IBAN:  HR2824840081101195934 ;  U rubrici "Opis plaćanja" upisati za što se vrši uplata (Članarina).  U rubrici "Model" upisati: HR01. U rubrici "Poziv na broj uplatitelja" obvezno upisati svoj OIB: . . . 

Pravo upisa imaju punoljetne osobe.

Mjesto održavanja predavanja: Zagreb (adresa:  informacija po dogovoru)

Vremena održavanja nastave:

Subota

Prijepodne:       09.00-10.30 

pauza               10.30-11.00     

predavanje       11.00-12.30   

ručak               12.30-14.00

Poslijepodne:    14.00-15.30 

pauza               15.30-16.00  

predavanje       16.00-17.30

Nedjelja: 

Prijepodne:       09.00-10.30 

pauza               10.30-11.00     

predavanje       11.00-12.30   

ručak               12.30-14.00

Poslijepodne:    14.00-16.00

Literatura:

•          Dr Samuel Hahnemann: Organon umijeća iscjeljivanja (200 kn)

•          Dr Roger Morrison: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Materija medica (240 kn)

•          Jelena Đurić, Mara Radović, Nebojša Jakovljević: ARSCURA-Pregled simptoma i homeopatskih pripravaka (Repertorij) - 1150 kuna

•          Tekstovi predavanja redovne nastave (handout) dobiju se na predavanjima.

Informacije o HEC-u i školovanju:

Ivan Šimetin, voditelj Homeopatskog edukacijskog centra (predsjednik HUH-a), mob: 098/232-473

Ljiljana Kelihar, tajnica Homeopatskog edukacijskog centra, mob: 091/1739-687 

 

NAŠI PARTNERI: majakurtovic.com    https://skola-cjelovitog-zdravlja.teachable.com/

 


 

Dragi studenti homeopatije!

za vas smo pripremili Curriculum od početka rujna 2021 do lipnja 2024

 

Broj Datum   Tema
1 18.9.2021   Povijest homeopatije I biografija S. Hahnemanna
      Materia Medica: Calcarea Carbonica, Aconitum
  19.9.2021   Organon
2 16.10.2021   Materia Medica: Belladonna, Arnica
      Uzimanje homeopatskog slučaja
  17.10.2021   Organon
3 13.11.2021   Materia Medica: Pulsatilla, Chamomilla
      Anamneza
  14.11.2021   Organon
      Repertorizacija
4 11.12.2021   Materia Medica: Rhus Toxicodendron, Bryonia
      Klinika
  12.12.2021   Teorija i praksa homeopatske farmakopae
5 22.1.2022   Materia Medica: Nux Vomica, Ignatia
      Anamneza, akutna i dječja
  23.1.2022   Psihički poremećaj I psihoterapija u homeopatiji (Veratrum, Hyoscyamus Niger, Stramonium…)
6 19.2.2022   Materia Medica: Sulphur, Hepar Sulphur
      Klinika
  20.2.2022   Klinika
7 19.3.2022   Materia Medica: Lycopodium, Lachesis
  20.3.2022   Klinika
8 23.4.2022   Materia Medica: Sepia, Staphisagria
      Klinika i repertorizacija
  24.4.2022   Repertorizacija
9 21.5.2022   Materia Medica: Natrium Muriaticum, Apis
      Repertorizacija
  22.5.2022   Razvoj homeopatskog učenja i znameniti homeopati 18-21 stoljeća
10 18.6.2022   Materia Medica:  Phosphorus, Graphites
      Materia Medica: Berberis vulgaris, Drosera, Lac-caninum, Symphytum, Kreosotum, Hamamelis, Hekla-lava, Mlijeka: Defloratum, Humanum, Delfinum, Lupinum, Leoninum, Felinum, Equinum, Asinum
  19.6.2022   Repertorizacija
      Godišnji test 
11 17.9.2022   Materia Medica:  Silicea, Thuja
      Klinika
  18.9.2022   Klinika
12 19.10.2022   Materia Medica:  Arg N, Alum, Plumbum
      Klinika
  20.10.2022   Klinika
13 19.11.2022   Materia Medica:  Merc, Causticum
      Klinika
  20.11.2022   Klinika
14 10.12.2022   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
  11.12.2022   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
15 21.1.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
  22.1.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
16 19.2.2023   Materia Medica:  Ipec, Kali Bi, Ant Crud, Ant Tart, Anacar
      ECCH, homeopatija u Europi
  20.2.2023   Homeopatija i duševne bolesti
17 18.3.2023   Materia Medica: Lach, Croatalus,  Ophidia...
  19.3.2023   Klinika
18 15.4.2023   Materia Medica:  Aurum, Zink
      Kako se radi s pacijentima
  16.4.2023   Klinika
19 20.5.2023   Studentske prezentacije: Phitol, Chelid, Cina, Euphrasia, Eupatorium, Sabadila
  21.5.2023   Klinika
20 17.6.2023   Materia Medica: Conium, Bryta Carb
  18.6.2023   Godišnji test 
21 16.9.2023   Materia Medica: Platinum, Opium
      Klinika
  17.9.2023   Antropozofska medicina
22 14.10.2023   Materia Medica: Sholten minerali
  15.10.2023   Tkivne soli
23 18.11.2023   Materia Medica: Cactus, Digitalis, Borax, Fluoricum Acidum,
  19.11.2023   Klinika
24 9.12.2023   Materia Medica: Lil Tig, Cyclamen, Sabina, Cimicifuga
  10.12.2023   Klinika
25 20.1.2024   Materia Medica: Phos Acid, Calc Phos , China
  21.1.2024   Klinika
26 17.2.2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
  18.2.2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
27 16.3.2024   Materia Medica:  Kalium Iodatum, Spongia, Iod, Dulcamara, Tarentula, Cantaris
      Klinika
  17.3.2024   Lantanidi
28 20.4.2024   Ian Sholten - metoda
  21.4.2024   Ian Sholten - metoda
29 18.5.2024   Materia Medica: Carbo Veg, Carb Animal, Plumb, Petrol
  29.5.2024   Shankaran - metoda senzacije
30 15.6.2024   Završni test
  16.6.2024    
       
       
  HEC pridržava pravo prilagodbe programa prema novonastalim uvjetima 
  Moguće je slušati neka predavanja na Zoom

 


 

MEDICINA

 
Studenti homeopatije pri HEC mogu završiti i medicinsko obrazovanje prema niže navedenom planu (datumi se dogovaraju naknadno).

Raspored 6 vikenda medicinskih predavanja:

1. Uvod, Tkiva, Koštani sustav, Zglobni sustav, Mišićni sustav
2. Živčani sustav, Osjetilni organi, Koža
3. Krvožilni sustav, Krvni sustav, Limfni sustav
4. Dišni sustav, Imunološki sustav
5. Probavni sustav, Metabolizam, Mokraćni organi
6. Spolni organi, Žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, Ponavljanje
7. Ispit

 
Više o našim predavačima:

IVAN ŠIMETIN, homeopat. Završio je srednju medicinsku školu. Završio je homeopatiju na "The London College of Classical Homoeopathy International", LCCH 1998. godine. Usavršavao se na brojnim homeopatskim seminarima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Održao je brojna stručna predavanja iz homeopatije u Hrvatskoj i u inozemstvu. Autor je članaka u brojnim domaćim časopisima, ter u stranom (Homoeopathic Links, Vol 15, 4/02). Bio je jedan od osnivača Hrvatske udruge homeopata (HUH-a) 1997. godine. Predsjednik Udruge je od 2002. - 2012. i od 2014. do danas. Organizirao je 6 homeopatskih kongresa od 2010. godine. Voditelj Homeopatskog edukacijskog centra.

LJILJANA KELIHAR, homeopat Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy". Pohađala je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Održala je predavanja studentima homeopatije.Stekla je znanje i iskustvo iz psihoterapijskog znanja kao trener tehnike Duboki Peat. Tajnik Homeopatskog edukacijskog centra.

ĐURĐICA DRAGČEVIĆ, dr. sc., homeopat Diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1972.godine. Magistrirala je na istom fakultetu 1975. godine. Doktorirala je na PMF-u u Zagrebu 1983. Kao znanstvenik na Institutu "Ruđer Bošković" istraživala je na području ekologiju mora i na području novih materijala. Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy" 2007. godine. Pohađala je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Na Homeopatskom kongresu je sudjelovala s originalnim znanstvenim radom o homeopatiji. Održala je predavanja za studente homeopatije. Autorica je stručnih članaka u homeopatskom časopisu.

MAJA KURENT, dr. med., homeopat Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij u Zagrebu. Osim na području opće medicine stekla je i psihoterapijsko znanje i iskustvo (edukacija iz transakcijske analize, iskustvo u radu s ratnim izbjeglicama i s ovisnicima). Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy" 2002. godine. Održala je predavanja iz homeopatije i seminar iz transakcijske analize. Bila je mentor studentima homeopatije. Autorica je stručnih članaka u homeopatskom časopisu.

MAJA KURTOVIĆ, homeopat (Osijek) Završila je četverogodišnju homeopatsku školu belgijskog Centra klasične homeopatije ("Centrum voor KlassiekeHomeopathie") u Novom Sadu. Pohađala je mnoge seminare svjetski poznatih homeopata, većinom iz tzv. "Bombajske škole" o "metodi senzacije". Održala je stručna predavanja iz homeopatije.

MARIJAN MONTANI, dr. med., homeopat Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Specijalizirao je neuropsihijatriju 1995. godine. Pohađao je poslijediplomski studij iz biomedicine 1995. godine. Autor je 5 stručnih i znanstvenih radova. Završio je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH) 1997. godine. Pohađao je napredni seminar homeopatije u Indiji (Rajesh Shah -1999. godine) kao i brojne napredne seminare. Obavio je 1 mjesec kliničke homeopatske prakse u Londonu. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost.

METKA REGAN, dr. med., homeopat Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirala je pedijatriju. Završila je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH). Održala je predavanja studentima homeopatije.

RATIMIR ŠIMETIN, dr. med., antropozofski homeopat Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na području prirodne medicine. Specijalizirao je antropozofsku medicinu u Švicarskoj. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost.

RENATA NOVAK PERJANEC, Univ.mag., dr.vet.med., homeopat. Završila je srednju medicinsku školu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu. Na Veterinarskom fakultetu je završila i poslijediplomski stručni studij. Završila je studij homeopatije na "The London International College of Homeopathy" i Francusku homeopatsku školu u Zagrebu 2011. god. Usavršavala se iz homeopatije na brojnim seminarima u RH i u susjednim državama, ter se dodatno educirala o "metodi senzacije" 2013. godine u Indiji. Certificirani je Bachov praktičar - BFRP Bachovog centra od 2014. god. Održala je predavanja o homeopatiji i Bachovim kapima. Održala je radionice “Homeopatija za hitna stanja“ i „ Schuesslerove soli“.

ZDRAVKA SVETLIČIĆ, dr. vet. med., homeopat. Završila je srednju medicinsku školu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu. Završila je studij homeopatije na „The London International College of Homeopathy“ 2000. godine. Usavršavala se iz homeopatije na stručnim seminarima (Dr. Javahar Shah; Mario Bojadžijev; Dr. Shreepad Khedekar – Predictive Homeopathy). Pohađala je edukaciju iz psihoterapije, završila je edukciju iz Bicom dijagnostike i terapije, završila je postdiplomslki studij iz biorezonance 2013. god. na University of medicine and pharmacy „Victor Babes“ u Temišvaru, završila je edukaciju iz elektroakupunkture 2014. u Ljubljani. Prevela je priručnik „Mali podsjetnik 120 homeopatskih pripravaka“ J.H.Clarkea. Održala je predavanja na seminaru samopomoći i pomoći HUH-a. Održala je brojna predavanja i vodila edukacije iz homeopatije, medicine, veterinarske medicine i biorezonance.

ZORAN FIOLIĆ, dipl.ing., homeopat Završio je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH) 1999. godine. Pohađao je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Pohađao je brojne napredne homeopatske, kao i medicinske seminare. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost. Bio je mentor studentima homeopatije. Autor je stručnih članaka u homeopatskom časopisu i na web stranici Hrvatske udruge homeopata ( www.homeopatija.hr ). Tajnik je Hrvatskog udruge homeopata. Diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Studirao je na doktorskom studiju na istom Fakultetu. 

 

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top