ECCH

ECCH  (EUROPEAN CENTRAL COUNCIL OF HOMEOPATHS)

Osnovano 1990.godine, Europsko centralno vijeće homeopata je neprofitno udruženje koje predstavlja profesionalnu platformu za homeopatsku profesiju u Europi.

Sastoji se od 26 profesionalnih homeopatskih udruženja širom Europe čime se prvenstveno pacijentima osigurava pristup pouzdanom homeopatskom liječenju.Do 2019.god. sjedište ECCH bilo je u Londonu da bi se zbog brexita ove godine pristupilo registraciji u Nizozemskoj.

Predsjednik: Michael  Smith(Irska)

Potpredsjednica: Zofia Dymitr(V.Britanija)

Tajnica: Fotini Tsandila  (Norveška) od 01.07.2018., prije Stephen Gordon,pokretač i inspirator ECCH

Odvjetnica: Miranda Ruchtie (Nizozemska)

Blagajnik:  Ralf Dissemond  (Njemačka)

Misija: zastupati i podržavati nacionalne organizacije homeopata kako bi unaprijedili rast i razvoj homeopatije u Europi.

Vizija: osigurati dostupnost visoko kvalitetnog homeopatskog tretmana svim građanima Europe što se nadovezuje na odluku Europskog parlamenta iz veljače 2017.god. o pravu europskih građana na pristup komplementarnoj i alternativnoj medicini uključujući homeopatiju jer građani imaju pravo na pristup liječenju po svom izboru.

Predstavnici članica ECCH sastaju se jednom godišnje sa predsjedništvom (svake godine u drugoj zemlji)da bi u direktnom kontaktu raspravili aktualnu sitaciju u homeopatiji kako na razini predsjedništva tako i svake pojedine članice.Praksa i homeopatska edukacija u većini europskih zemalja nije zakonski reguliranatako da još ne postoji univerzalna definicija onoga što je potrebno za profesionalnog homeopata (vjerojatno najbolja regulacija u Njemačkoj i Engleskoj jer nema ograničenja na liječnike-homeopate). Europska komisija i Europski parlament još uvijek nemaju službeno stajalište tko može prakticirati homeopatiju jer se pružanje zdravstvenih usluga smatra odgovornošću svake države članice Unije ali postoje lobisti u EU parlamentu kao Ton  Nicolai(EUROCAM) koji prezentacijama i brojnim kontaktima nastoji etablirati homeopatiju u okviru CAM euroinicijative i Alojz Peterle slovenski europarlamentarac.

Nakon godina rada,na sastanku ECCH u Dublinu 2015,usvojene su smjernice kao skup dokumenata koji utvrđuju dogovornu politiku o standardima,nadležnosti i zahtjevima homeopatske struke u Europi.

Portfolio obuhvaća europske profesionalne standarde homeopatskog zanimanja,okvire stručnosti,granice nadležnosti,kontinuirani profesionalni razvoj,etički kodeks,profesionalno postupanje,homeopatsku edukaciju i usavršavanje.To je dobar pokazatelj kako homeopatska profesija ima zajednički identitet i zajedničke standarde u cijeloj Europi i odraz su profesionalne obaveze da se pacijentima ponudi najbolja moguća usluga.

Navedene su tri kategorije za prakticiranje homeopatije:

1.Homeopati koji su potpuno obučeni za rad u homeopatiji kao samostalnoj djelatnosti

2.Medicinski liječnici i ostali zdravstveni tehničari koji su završili dodatnu obuku iz homeopatije,kratke uvodne tečaje ili potpunu homeopatsku edukaciju

3.Drugi praktičari koji koriste ograničeni izbor homeopatskih lijekova zajedno sa drugim terapijama.Oni koji nemaju potpunu homeopatsku educiranost trebaju se držati svoje primarne titule a ne koristiti naziv homeopat.

Nakon razgovora i konzultacija sa svojim članicama ECCH je usvojio profesionalne standarde iz V.Britanijekao temeljni dokument ,koje su razvile i dogovorile 5 V.B. homeopatskih organizacija a završni dokument je odobren od britanskog sektora zdravstva.Profesionalni standardi određuju skup vještina,znanja i razumijevanja koje je potrebno prakticirati kao homeopat,opisuju minimalni radni standard koji se očekuje od homeopata i definiraju granice nadležnosti za homeopate.Svaki student dobiva ECCH PROFESSIONAL PORTFOLIO.

ECCH je aktivni član EUROCAM i EPHA (Eurpean Public Health Aliance),dopisni član ECHAMP (European Coalition for Homeopathic and Anthroposophic Medical Products)  i status sudionika (NGO) u vijeću Europe.

HUH se u potpunosti pridržava traženih profesionalnih smjernica ECCH čime znatno doprinosi visokim standardima i dostupnosti homeopatije u Hrvatskoj i cijeloj regiji.

CAM-komplementarna i alternativna medicina

EUROCAM- udruženje europskih CAM organizacija uključujući pacijente,liječnike i praktičare sa svrhom pružanja informacija o CAM kroz praksukoja podržava samoodgovornost,zdravstvenu pismenost i financijsku uštedu.Cilj je CAM potpuno integrirati u sistem zdravstvene zaštite država članica EU.

CAM brella projekt pokrenula je Generalna komisija EU zbog uloge u održivosti CAM usluga te njenom mjestu u sistemu zdravstvene zaštite EU.U CAMbrella izvještaju identificirano je 310 000 CAM praktičara u EU od kojih oko 160 000 neliječnika i oko 145 000 liječnika tako da 65 CAM praktičara dolazi na 100 000 stanovnika.U usporedbi s liječnicima opće prakse gdje njih 95 dolazi na 100 000 stanovnika a oko 145 000 liječnika je dvostruko educirano (za konvencionalnu medicinu i CAM).Najraširenija je akupunktura,pa homeopatija (45 000 liječnika i 5 250 neliječnika),fitoterapija-biljna medicina,refleksologija.naturopatija i antropozofska medicina.

CAM 2020 je dokument o načinu na koji CAM može doprinjeti postojećem sistemu zdravstvene zaštite u EU,implementacije CAM u zakone o zdravstvenoj zaštiti i postići bolju regulativu za praktičare,dostupnost CAM ljekovitih preparata u EU te inicijativa za ulaganje u istraživanje CAM-a.

Uspostavljanje zakonskog modela za CAM praktičare profesionalce koji nisu liječnici potpada pod kompetenciju svake države članice EU.Većina ovih praktičara nije zdravstveno-pravno regulirana u državama EU pa EUROCAM poziva Europsku komisiju da uključe CAM u sva djelovanja koja se odnose zdravstvenu edukaciju kao i promociju,prevenciju i tretmane kroničnih bolesti te aktivnog i zdravog starenja.U EUROCAM-u surađuju: ECCH,ECH (udruženje liječnika homeopata),European Federation of Homeopathic Patients Organisations (udruženje pacijenata korisnika homeopatije) kao i organizacije drugih CAM terapeuta.

ICH osnovan 2007.god. predstavlja globalno homeopatsku profesiju jer osim Europe tu su Australija,Novi Zeland,Japan,Kanada i SAD.

HRI (Homeopathy Research Insitute) je inovativna međunarodna dobrotvorna organizacija posvećena riješavanju i poticanju znanstvenih istraživanja u homeopatiji.Osnivač je fizičar dr.Alexandar Tournier koji sa timom homeopata provodi interdisciplinarna istraživanja na granici između matematike,fizike i biologije.CORE-Hom nakon tri godine stvaranja HRI predstavlja  kao bazu podataka na kojoj su objavljena recenzirana klinička istraživanja o homeopatiji  na jednom mjestu a kojem je pristup besplatan.

Petter Viksveen prikupio je sve postojeće online homeopatske izvore tj.adrese  na internetu a link je dostupan na stranici HUH-a.

Priredio:   Dražen Crnko Kovač, predstavnik HUH-a u ECCH

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top