Informacije o edukaciji pri HUH-u

Dragi studenti homeopatije!

za vas smo pripremili Curriculum od početka rujna 2021 do lipnja 2024

Broj Datum   Tema
1 18.9.2021   Povijest homeopatije I biografija S. Hahnemanna
      Materia Medica: Calcarea Carbonica, Aconitum
  19.9.2021   Organon
2 16.10.2021   Materia Medica: Belladonna, Arnica
      Uzimanje homeopatskog slučaja
  17.10.2021   Organon
3 13.11.2021   Materia Medica: Pulsatilla, Chamomilla
      Anamneza
  14.11.2021   Organon
      Repertorizacija
4 11.12.2021   Materia Medica: Rhus Toxicodendron, Bryonia
      Klinika
  12.12.2021   Teorija i praksa homeopatske farmakopae
5 22.1.2022   Materia Medica: Nux Vomica, Ignatia
      Anamneza, akutna i dječja
  23.1.2022   Psihički poremećaj I psihoterapija u homeopatiji (Veratrum, Hyoscyamus Niger, Stramonium…)
6 19.2.2022   Materia Medica: Sulphur, Hepar Sulphur
      Klinika
  20.2.2022   Klinika
7 19.3.2022   Materia Medica: Lycopodium, Lachesis
  20.3.2022   Klinika
8 23.4.2022   Materia Medica: Sepia, Staphisagria
      Klinika i repertorizacija
  24.4.2022   Repertorizacija
9 21.5.2022   Materia Medica: Natrium Muriaticum, Apis
      Repertorizacija
  22.5.2022   Razvoj homeopatskog učenja i znameniti homeopati 18-21 stoljeća
10 18.6.2022   Materia Medica:  Phosphorus, Graphites
      Materia Medica: Berberis vulgaris, Drosera, Lac-caninum, Symphytum, Kreosotum, Hamamelis, Hekla-lava, Mlijeka: Defloratum, Humanum, Delfinum, Lupinum, Leoninum, Felinum, Equinum, Asinum
  19.6.2022   Repertorizacija
      Godišnji test 
11 17.9.2022   Materia Medica:  Silicea, Thuja
      Klinika
  18.9.2022   Klinika
12 19.10.2022   Materia Medica:  Arg N, Alum, Plumbum
      Klinika
  20.10.2022   Klinika
13 19.11.2022   Materia Medica:  Merc, Causticum
      Klinika
  20.11.2022   Klinika
14 10.12.2022   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
  11.12.2022   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
15 21.1.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
  22.1.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
16 19.2.2023   Materia Medica:  Ipec, Kali Bi, Ant Crud, Ant Tart, Anacar
      ECCH, homeopatija u Europi
  20.2.2023   Homeopatija i duševne bolesti
17 18.3.2023   Materia Medica: Lach, Croatalus,  Ophidia...
  19.3.2023   Klinika
18 15.4.2023   Materia Medica:  Aurum, Zink
      Kako se radi s pacijentima
  16.4.2023   Klinika
19 20.5.2023   Studentske prezentacije: Phitol, Chelid, Cina, Euphrasia, Eupatorium, Sabadila
  21.5.2023   Klinika
20 17.6.2023   Materia Medica: Conium, Bryta Carb
  18.6.2023   Godišnji test 
21 16.9.2023   Materia Medica: Platinum, Opium
      Klinika
  17.9.2023   Antropozofska medicina
22 14.10.2023   Materia Medica: Sholten minerali
  15.10.2023   Tkivne soli
23 18.11.2023   Materia Medica: Cactus, Digitalis, Borax, Fluoricum Acidum,
  19.11.2023   Klinika
24 9.12.2023   Materia Medica: Lil Tig, Cyclamen, Sabina, Cimicifuga
  10.12.2023   Klinika
25 20.1.2024   Materia Medica: Phos Acid, Calc Phos , China
  21.1.2024   Klinika
26 17.2.2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
  18.2.2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
27 16.3.2024   Materia Medica:  Kalium Iodatum, Spongia, Iod, Dulcamara, Tarentula, Cantaris
      Klinika
  17.3.2024   Lantanidi
28 20.4.2024   Ian Sholten - metoda
  21.4.2024   Ian Sholten - metoda
29 18.5.2024   Materia Medica: Carbo Veg, Carb Animal, Plumb, Petrol
  29.5.2024   Shankaran - metoda senzacije
30 15.6.2024   Završni test
  16.6.2024    
       
       
  HEC pridržava pravo prilagodbe programa prema novonastalim uvjetima 
  Moguće je slušati neka predavanja na Zoom

 

Studenti homeopatije pri HEC mogu završiti i medicinsko obrazovanje prema niže navedenom planu (datumi se dogovaraju naknadno).
 

Raspored 6 vikenda medicinskih predavanja:

1. Uvod, Tkiva, Koštani sustav, Zglobni sustav, Mišićni sustav
2. Živčani sustav, Osjetilni organi, Koža
3. Krvožilni sustav, Krvni sustav, Limfni sustav
4. Dišni sustav, Imunološki sustav
5. Probavni sustav, Metabolizam, Mokraćni organi
6. Spolni organi, Žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, Ponavljanje
7. Ispit

 

Homeopatska edukacija

 

ŽELITE POSTATI HOMEOPAT?

 Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme...

video u prilogu https://www.youtube.com/watch?v=TlE6jWx1otE

 U tijeku je upis u našu drugu generaciju studija klasične homeopatije, a školovanje započinje na jesen 2020. godine!

 Pridružite se Homeopatskom edukacijskom centru Hrvatske udruge homepata!

Hrvatska udruga homeopata (HUH) osnovala je Homeopatski edukacijski centar (HEC), s ciljem pružanja adekvatne edukacije novim homeopatima. 
  
Zašto upisati školovanje u HEC-u? Zato što na našoj školi predaju raznovrsni predavači, vrhunski homeopati praktičari, što znači da podučavaju kako teoriju, tako i preko primjera iz vlastite prakse. Kurikulum je pažljivo osmišljen slijedeći zahtjevni homeopatski edukacijski sustav Njemačke. U našoj školi inzistiramo na dvosmjernoj komunikaciji, što znači da potičemo naše studente da se aktivno uključuju u diskusije na samim predavanjima, ali tu smo im kao podrška i mentori i izvan samih predavanja, oni znaju da nam se uvijek mogu obratiti sa svojim pitanjima. Osnivač HEC-a, Hrvatska udruga homeopata, uspješno djeluje više od 20 godina, a također je i članica Europskog stredišnjeg vijeća homeopata (European Central Council of Homeopaths, ECCH). HEC poštuje preporuke ECCH o edukaciji, što osigurava visoku kvalitetu homeopatske edukacije. 
  
Školovanje u HEC-u traje tri (3) godine i sastoji se od trideset (30) edukacijskih jedinica, a svaka jedinica obuhvaća dva (2) dana predavanja i vježbi (vikend). Na kraju se polaže završni ispit. 
Ukoliko nisu medicinske struke, polaznici HEC-a trebaju završiti medicinsko obrazovanje (ili odslušati 200 sati medicinskih predavanja) i imati certifikat o položenom ispitu iz medicinskih predmeta za terapeute. 
Po završetku HEC-a i položenih ispita polaznici će dobiti Certifikat HEC-a, a Hrvatska udruga homeopata (HUH) im nudi mogućnost upisa u Registar homeopata pri Hrvatskoj udruzi homeopata, a bez dodatnih ispita.

 

Organizacijom rada HEC-a upravlja Odbor HEC-a i HUH-a. 
Voditelj Odbora: Ivan Šimetin, homeopat; Članovi Odbora: Đurđica Dragčević, homeopat; 
Ljiljana Kelihar (tajnica), homeopat, Zoran Fiolić, homeopat, Gordana Šarotar, homeopat. 
  

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA I NAČIN PLAĆANJA:   
 

Upisnina (učlanjenje u HEC HUH-a), (jednokratno) -500 kn 
Godišnja članarina u HEC-u:  9.900 kuna  x 3 -29.700 kn 
Završni ispit - 990 kn
Sveukupno - 31.190 kn
  
Mogućnosti plaćanja za iznos od 29.700 kn: 
-  jednokratno 
-  u tri godišnje rate (3 x 9.900kn) ili  
-  u mjesečnim ratama (30 x 990kn) 
Mjesečne rate treba uplatiti najkasnije 8 (osam) dana prije edukativne jedinice, a što osigurava pristup predavanju. 
  
Pristup završnom ispitu moguć je ako su uplaćeni troškovi ispita, najkasnije 8 (osam) dana prije ispita. 
Certifikat o završenom školovanju moguće je dobiti samo ako su uplaćeni sveukupni navedeni troškovi školovanja. 
  
PRIJAVE: 

Putem Prijavnice za upis, uz uplatu  500 kuna na žiro-račun Hrvatske udruge homeopata.
Svrha: učlanjenje u HEC HUH-a, upisati i svoj OIB.  

UPLATE:

Na žiro-račun HUH-a, HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Ulica baruna Trenka 4, 10000 Zagreb;  IBAN:  HR2824840081101195934;  obvezno s naznakom za što se vrši uplata, 
npr:  Mjesečna članarina HEC-a HUH-a.  Obvezno upišite i svoj OIB.  

MJESTO ODRŽAVANJA PREDAVANJA:

Zagreb (o točnoj adresi obavijestiti ćemo vas naknadno) 
 
RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE: 
  
Subota  09:00 - 17:30

Nedjelja: 09:00 - 16:00 

Za vrijeme satnice oba dana predviđene su i kraće pauze kao i duža pauza za ručak.
LITERATURA: 


•          Dr Samuel Hahnemann: Organon umijeća iscjeljivanja (200 kn) 
•          Dr Roger Morrison: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Materija medica (240 kn) 
•          Jelena Đurić, Mara Radović, Nebojša Jakovljević: ARSCURA-Pregled simptoma i homeopatskih pripravaka (Repertorij) - 1.150 kuna 
•          Tekstovi predavanja redovne nastave (handout) polaznici dobivaju na predavanjima. 
  
KONTAKT: 


Ivan Šimetin, voditelj Centra (predsjednik HUH-a), mob: 098/232-473 
Ljiljana Kelihar, tajnica Centra, mob: 091/1739-687  
  


NAŠI PARTNERI:
www.calendula.hr 
majakurtovic.com 
homeopalm.hr

PREDVIĐENI DATUMI ODRŽAVANJA EDUKACIJE 2020/2021
  
12-13. 09. 2020. 
17-18. 10. 2020. 
14-15. 11. 2020. 
12-13. 12. 2020. 
16-17. 01. 2021. 
13-14. 02. 2021. 
13-14. 03. 2021. 
17-18. 04. 2021. 
15-16. 05. 2021. 
12-13. 06. 2021.

EDUKACIJA HUH

  


MEDICINA ZA HOMEOPATE

Od jeseni 2020 organiziramo medicinska predavanja za homeopate koji su završili školovanje na Homeopatskom edukacijskom centru Hrvatske udruge homeopata. Na predavanja su pozvani i svi ostali homeopati,više u prilogu.

 

Seminari

Poziv na homeopatski seminar

"HOMEOPATSKI TRETMAN ALERGIJSKIH TEGOBA"

koji će se održati 15-16. ožujka 2014. u Zagrebu,

Pozivamo sve zainteresirane, homeopate, homeopate-liječnike, liječnike specijaliste, te sve one kojima bi to bio prvi susret sa homeopatijom da nam se s radošću pridruže.

Predavači:   dr.med. Enver Beriša

                  Ivan Šimetin predsjednik HHS-a i homeopat

                  Renata Armanda, dipl.ing.biotehnologije-nutricionista

Cijena seminara je 600.- kuna (za članove Huh-a 500.- kuna)

Cijena za sva 4 seminara je 2000.- kuna (za članove Huh-a 1800.- kuna)

Prijave za seminar do 10. ožujka 2014.

Za sve dodatne informacije, predbilježbe, potvrde i upite molim kontaktirati Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na 098/232 473

Ostali seminari:

12. i 13. travnja 2014. Tema: Astma

17. i 18. svibanj 2014. Tema: Gastro-intestinalne bolesti

14. i 15. lipanj 2014. Tema: Ginekološke bolesti

PROGRAM DVODNEVNOG SEMINARA HOMEOPATIJE

SUBOTA od 9:30 do 13:00 predavač dr.med. Enver Beriša

-          upoznavanje sa pristupom i principima alergijskih tegoba

-          razlučivanje simptoma

-          simptomatske remedije

-          mijazmi

-          bazične remedije

               od 15:00 nastavak seminara i završetak predavanja

               od 16:30 do 18:00 predavač Ivan Šimetin predsjednik HUH-a i homeopat

NEDJELJA od 9:00 do 10:00 ponavljanje seminara i završetak simptomatskih remedija i bazične terapije.

                u 10: 30 predavač Renata Armanda, dipl.ing.biotehnologije-nutricionista

-          nutricionističko savjetovanje pri tretiranju alergijskih tegoba

-          fitoterapijski suport homeopatskom tretmanu

-          kuhinja pri alergiji

Prezentacija HOMEOLABA

Završna riječ: Ivan Šimetin predsjednik HHS-a i homeopat Poziv na homeopatski seminar

„LIJEČENJE POST-TRAUMATIČNOG SINDROMA“


05.04. – 06.04.2014. u Zagrebu
u prostorijama HUB-a, Zrinjevac 6, 10000 Zagreb


Drage homeopatkinje, dragi homeopati!
Dragi prijatelji homeopatije!


Čast nam je pozvati Vas na dvodnevni seminar „LIJEČENJE POST-TRAUMATIČNOG SINDROMA“ kao
dio humanitarnog projekta HBG-H u suradnji s „Homeopaths without borders (HWB) – Nizozemska“.


Predavači:
Ien Brethouwer
Prakticira homeopatiju u svojoj klinici u Nizozemskoj već 28 godina. O sebi kaže, da je
„homeo-psihoterapist“, jer je diplomirala i psihologiju.
Od 2000. sudjeluje u radu HWB-Nizozemska gdje je predsjednica već 10 godina. Isto tako
je bila predsjednica u krovnoj organizaciji Homeopaths World Wide. Radila je kao

koordinator na projektima npr. u Georgiji, u Kavkazu, ali i u Tuzli/BIH.
Njezin cilj je dijeliti znanje i pružati pomoć ljudima koji pate od PTSS-a diljem svijeta.

Dr. Wouter W. van der Schaar
Dr. medicine psiholog i psihoterapeut, sa specijalizacijom „psiho-traumatolog“. Radio je u
više zemalja kao npr. BIH, Georgija, Indonezija, Afrika,...
U Nizozemskoj je član organizacije „PTSS“, koja pomaže ljudima nakon raznoraznih
incidenat
a.

 


Program:
05.04.2014.
10.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00
Post-traumatični sindrom – Homeopatski i psihički pristup
Psihološki sažetak PTSP-a
Prezentacija slučaja oboljelih od PTSP u ratnim područjima, ali i oboljelih od PTSP iz drugih razloga
06.04.2014.
10.00 – 13.00
Prezentacija slučaja oboljelih od PTSP u ratnim područjima, ali i oboljelih od PTSP iz drugih razloga,
prezentirano sa strane HBG-H uz superviziju HWB-NL
Kotizacija:  300,- kn
  za članove HBG-H 200,- kn
  uplate izvršite na IBAN HR0624020061100644564 kod Erste banka d.d.
  u cijeni je uključeno piće i zagrizi
Bodovanje:  15 bodova (odobreno od Registracijskog odbora HUH-a)


Molimo za prijave što ranije, ali najkasnije do 28.03.2014., radi organizacije

 


 

Seminar i Webinar s dr. Dineshom Chauhanom

Sve koji su propustili priliku za učenje s dr.Dineshom Chauhanom a i za one koji ga ponovno žele čuti i vidjeti, obavještavamo da smo dogovorili  slijedeći seminar i webinar.

  

Webinar - 25.05.2014 od 09.30 - 13.30 – „Djeca s poremećajima ponašanja i nemogućnošću verbalnog izražavanja “ - Zagreb

Seminar –19., 20. i 21. 9. 2014. – „Svjedočenje slučaja - nastavak putovanja“- Zagreb

Detaljnije informacije ćete dobiti na vrijeme.


 


 

Seminari i događanja izvan Hrvatske

Udruženje za klasičnu homeopatiju ''Hahnemann'' iz Novog Sada organizira seminar sa Dr Mahesh Gandhijem u Sremski Karlovci, Srbija  od 21-23.ožujka 2014. god. Više o seminaru možete pročitati ovdje.

 

Kongresi

Drage kolegice i kolege homeopati,
 
dana 7. i 8. lipnja (juna) 2014. u Zagrebu će se održati 4. Kongres Hrvatskog homeopatskog saveza.
 
Planirana su stručna homeopatska predavanja o novostima u homeopatskoj praksi, zaboravljenim homeopatskim znanjima koja bi nam mogla koristiti i danas, uspješno rješenim slučajevima, humanitarnom homeopatskom radu.
 
Svi ste pozvani da nam se pridružite kao predavač sa svojim radom koji možete prijaviti do 30. ožujka (marta) 2014. ili kao slušač.
 
Ove godine ćemo  po prvi put imati i znanstveni rad o homeopatiji koji će prezentirati dr sci Đurđica Dragčević što je, koliko je meni poznato prvi znanstveni rad na ovim prostorima od 1830. godine kada je Josip pl Zlatarević napisao doktorsku dizertaciju o genius morbi (karakter bolesti) što je ideja S. Hahnemana.
 
Cijena je 400.- kuna za oba dana (oko 50€). Članovi udruga članica Hrvatskog homeopatskog saveza imaju popust i za njih je cijena 300.- kuna za oba dana.
 
S poštovanjem,
Ivan Šimetin
Predsjednik HHS-a
Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top